Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, održava ovu internetsku stranicu kako bi poboljšala pristup važnim informacijama i informacijama o svojim aktivnostima. Naš je cilj održavati ove informacije pravodobnima i točnima. Međutim, Ministarstvo poljoprivrede ne prihvaća nikakvu odgovornost ili obvezu (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakve izravne, neizravne ili posljedične gubitke ili štetu koja može nastati vama i/ili bilo kojoj trećoj strani) koja proizlazi iz informacija na ovoj internetskoj stranici ili je s njima povezana.
Pregled pitanja