Prilagodba pristupačnosti

Pitanja i odgovori


ID Odgovoreno Pitanje
ID Odgovoreno Pitanje
3460 06.05.2024. Poštovani, Da li u predmetnom 19. natječaju 5.2.1. trošak krčenja, koji je nastao prije objave natječaja, može biti predmetom zahtjeva za potporu. Nadalje, da li se u prihvatljive troškove može svrstati i armatura novog nasada?
3475 06.05.2024. Molim objašnjenje razlike najvišeg prihvatljivog iznosa u Prilogu 3 (Lista prihvatljivih troškova za tip operacije 5.2.1) za kod troška A7 (podrivanje; 2.538,03€) i kod troška F3 (podrivanje; 347,97€). U istoj tablici najviši prihvatljivi iznosi za kod troška A8 i F8 (ravnanje; 700,47€) i kod troška A9 i F10 (usluga krčenja uništenog višegodišnjeg nasada te usluga uklanjanja krčevina; 5.114,05€) su jednaki.
3480 06.05.2024. Na potpisanom i ovjerenom Prilogu 11 korisnika iz listopada 2023. godine navedena je samo vrsta trajnog nasada na kojem je šteta nastala bez navedene ukupne količine sadnica, potrebnih agrotehničkih zahvata, potrebne gnojidbe, krčenja i sl. Koji troškovi su takvom korisniku prihvatljivi za sufinanciranje?
3481 06.05.2024. Ukoliko korisnik ima ispunjen, potpisan i ovjeren Prilog 11 iz listopada 2023. godine, mora li prema 19. Natječaju TOP 5.2.1. zatražiti savjetodavnu službu ponovni izlazak na teren odnosno ispunjavanja Priloga 11 nakon objave navedenog Natječaja?
3484 06.05.2024. U trenutku nastanka prirodne nepogode, poljoprivredno zemljište koje je zahvaćeno prirodnom nepogodom, bilo je u vlasništvu korisnika prema važećem Ugovoru o kupoprodaji iz 2011. godine kada je i upisano u ARKOD sustav, ali vlasništvo još uvijek nije provedeno u Zemljišnim knjigama. Do kojeg roka vlasništvo mora biti regulirano u Zemljišnim knjigama za zemljište koje je lokacija ulaganja?
3499 06.05.2024. Poštovani, obzirom da je krčenje potrebno napraviti u skladu s rješenjem Fitosanitarne inspekcije, molim povratnu informaciju da li krčenje može biti prihvatljivi trošak za prijavu za potporu u sklopu Zahtjeva za potporu. Također, molim potvrdu da se u sklopu zahtjeva za potporu mogu prijaviti i troškovi nabave nove armature za vinograd.
3490 06.05.2024. Ovim putem u svoje ime i ime korisnika mjere 5.2.1. želim izraziti neslaganje koje je uvjetovano neusklađenosti u radu zakonodavnog i provedbenog tijela. Pitam se kome je namijenjena ova mjera? Naime, objavljivati natječaj za žuticu na ovaj način je totalno bespotrebno. Tko može biti korisnik ove mjere? Molim zakonodavno i provedbeno tijelo da prouče biologiju prijenosnika zaraze žuticom i da se usklade sa fito sanitarnom inspekcijom. U nekoliko navrata sam upozoravala na neusklađenosti ali iz
3280 11.04.2024. Poštovani, Gdje mogu podnijeti zahtjev za upis u upis poljoprivrednih gospodarstva sa adresom u Općini Klinča Sela?